O firmie

Skup poroży jeleniowatych, to jedna z dwóch zasadniczych gałęzi działalności firmy GREEN HUNTING.
Skupujemy poroża jelenia, sarny, daniela oraz łosia z terenu całego kraju. Oferujemy najlepsze ceny, odbiór poroży własnym transportem oraz płatności gotówką. Pozyskujemy poroża przez cały rok, gwarantując tym samym ciągłość współpracy. Stałym dostawcom proponujemy specjalne warunki finansowania skupu poroży.
Większym dostawcom gwarantujemy odbiory w cyklach tygodniowych lub dwutygodniowych oraz wskazujemy naszych przedstawicieli terenowych, którzy na bieżąco realizują pozyskanie poroża z każdego punktu w kraju.
Zakupimy każdą kategorię poroży w postaci tyk: zdrowe, ciemne, jasne, połamane, lakierowane, zleżałe, ścinki oraz odpady produkcyjne.
Jesteśmy jedną z największych firm w Polsce, zajmujących się skupem oraz eksportem poroża jeleniowatych.