Terminarz polowań

Zwierzyna gruba

jelenie szlachetne

Byki21 VIII - 28 II

Łanie1 X - 15 I

Cielaki1 X - 28 II

Daniele

Byki1 x - 31 I

Łanie1 X - 15 I

Cielaki1 X - 15 I

Sarny

Rogacze11 V - 30 IX

Kozy1 X - 15 I

Koźlęta1 X - 15 I

Muflony

Tryki1 X - 28 II

Owce1 X - 15 I

Jagnięta1 X - 15 I

Dziki

Odyńce, przelatki, wycinki, warchlakiprzez cały rok

Lochy15 VIII - 15 I

Zwierzyna drobna

lisy 1 VI - 31 III

jenoty przez cały rok

zające szaraki 1 XI - 31 XII

ptactwo

dzikie kaczki 15 VIII - 21 XII

dzikie gęsi 1 IX - 21 XII

bażanty (koguty) 1 IX - 28 II

gołębie grzywacze 15 VIII - 31 XI

Terminarz polowań opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne z dnia 16 marca 2005 r. (Dz. U. z dnia 25.III.2005 r.)"