Kilka faktów o łosiach w Polsce

31.08.2018

Wśród polskich myśliwych istnieją gatunki zwierząt, które mimo zakazu połowu budzą ciekawość i chęć zdobycia wyjątkowego trofeum. Przykładem jest chociażby łoś. Piękne, monumentalne zwierze. W Polsce obowiązuje moratorium od 2001 roku na łosie i mimo pogłosek z ubiegłego roku o zniesieniu zakazu, to zaprzestano wyłącznie na rozpowszechnianiu niepodpartych faktami informacjami.

W Polsce obowiązuje całoroczny zakaz polowania na łosie!

Chęć złamania zakazu wynika prawdodpobnie z dwóch powodów. Z jednej strony chęć zdobycia szybkiego, ale i imponującego trofeum na polowaniu. Łosia można spotkać na terenie obwodu łowieckiego całkiem przypadkiem, jednakże przypadkowe spotkanie nie upoważnia do oddania strzału w jego kierunku. Drugim argumentem, którym mógłby posługiwać się myśliwy jest chęć ochrony terenu wokół obwodu łowieckiego. Łoś jest zwierzęciem masywnym i w kontakcie z pojazdem czy ogrodzeniem jest w stanie narobić wiele szkód. Mimo to oddanie strzału w jego kierunku jest sankcjonowane przez prawo i generuje poważne konsekwencje.

Populacja łosi na świecie

Według doniesień na świcie żyje około 2 milionów łosi, z czego najwięcej w Kanadzie, na północy i wschodzie USA, Skandynawii, Rosji, Białorusi i Ukrainie. W wyniku moratorium w Polsce również można spotkać satysfakcjonującą populacje łosia. Warto nadmienić, że w 2000 roku, kiedy nie obowiązywał zakaz polowania na łosie ich wartość sięgała zaledwie 2 tysięcy osobników. Na szczęście dziś możemy pochwalić się populacją łosia nawet 10-krotnie wyższą. Osobniki żyją w obwodach łowieckich i ośrodkach hodowli (20060 os.) oraz w parkach narodowych (1303 os.) – jest to stan z 2016 roku.

Gdzie można spotkać łosie w Polsce?

Do najbardziej zaludnionych obszarów należy wschodnia część kraju w szczególności w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim i lubelskim. Szacuje się, że w Polsce granicą obszaru występowania łosi jest rzeka Wisła. Nie oznacza jednak, ze na pozostałych obszarach nie występują osobniki, wręcz przeciwnie. Można zaobserwować liczniejszą sieć lokalnych ostoi. Łosie szczególnie preferują kompleksy liściaste i iglaste w okolicach rzek, bagien, torfowisk, ale i suchych lasów. Nie mają problemu z przystosowaniem się do warunków lokalnych. Często migrują.

Co warto wiedzieć o łosiach?

Okres godowy łosi zwany bukowiskiem przypada na wrzesień. Byki zabiegając o względy partnerki tarzają się w ziemi wabiąc samice moczem. Byki są dość wierne i kryją łosze kilkakrotnie. Mimo iż w ciągu bukowiska nie śpią i nie żerują, to w standardowych warunkach ich średnie zapotrzebowanie na żer wynosi nawet 40 kg zielonej masy w ciągu dnia. Warto również wiedzieć, że łosie są świetnymi pływakami i jako jedyne z rodziny jeleniowatych potrafią nurkowa