Pamiętaj o 10 zasadach bezpiecznego polowania

18.06.2018

bezpieczne polowanie

Bezpieczeństwo dla każdego powinno być bezwzględnym priorytetem. W przypadku myśliwych i zasad zachowania e\respektowanych na polowaniu bezpieczeństwo jest szczególnie istotne. Wszystkie działania są ściśle regulowane przez prawo, a my postanowiliśmy zebrać te najważniejsze, by przypomnieć myśliwym o 10 punktach bezpieczeństwa.

Każdy myśliwy doskonale wie, że Dziennik ustaw prawa prasowego dotyczy nie tylko bezpieczeństwa względem uczestników polowania i osób, które nie są związane z myślistwem, ale i w stosunku do zwierząt. Środki ostrożności wymagają właściwego posługiwania się bronią, jak i dopasowania sprzętu do odpowiednich warunków atmosferycznych. Reguły, które panują na polowaniach są jednymi z bardziej rygorystycznych, a przekroczenie przepisów może skończyć się tragicznie.

Przypominamy na co należy zwrócić szczególną uwagę:

1. Broń powinna być rozładowana w obrębie terenów zabudowanych, zarówno podczas pieszych przechadzek, jak i pokonywaniu trasy samochodem na terenie obwodu łowieckiego.

2. Broń należy trzymać w futerale poza własnym obwodem łowieckim.

3. Podczas polowań zbiorowych broń należy załadować dopiero wówczas, gdy myśliwy zajmie stanowisko przed pędzeniem.

4. Wykorzystanie celowniczych przyrządów optycznych jest możliwe na polowaniu zbiorowym, ale tylko wtedy gdy ustawiona krotność lunety nie jest większa niż trzy jednostki (ograniczenia nie dotyczą polowań zbiorowych z ambony)

5. Naboje muszą zostać usunięte z komór , gdy: myśliwy przechodzi przez przeszkody terenowe (rowy, płoty, ambony) oraz w czasie przerw w polowaniu, kiedy broń nie jest odłożona.

6. W czasie przerw w polowaniu ustalonych przez organizatorów broń musi być rozładowana i zabezpieczona przed upadkiem. Ponadto powinna znaleźć się w pobliżu pola widzenia.

7. Celowanie do zwierzyny powinno odbywać się po wcześniejszej weryfikacji terenu. Strzał powinien paść w odpowiednich warunkach i bezpiecznym otoczeniu.

8. Nie należy strzelać do zwierzyny znajdującej się na szczytach wzniesień.

9. Jeśli na linii strzału znajdują się myśliwi, inne osoby, zwierzęta gospodarskie, budynki, pojazdy nie należy strzelać do zwierzyny. Myśliwy powinien oddać strzał wówczas, gdy odległość gwarantuje bezpieczny strzał.

10. Podczas polowań zbiorowych nie można zajmować stanowisk w rowach, wykopach i zagłębieniach terenu. Strzelać można tylko z pozycji stojącej.

Pamiętaj!

Powyższe zasady to tylko część z obowiązków, które każdy myśliwy musi bezwzględnie przyswoić w celu zabezpieczenia zdrowia i życia swojego oraz innych.