Polowania zbiorowe – najważniejsze informacje i rodzaje

09.03.2017

Jeżeli w polowaniu bierze udział dwóch współpracujących ze sobą myśliwych, to już mamy do czynienia z polowaniem zbiorowym. Ten typ organizowany jest przez zarządcę koła łowieckiego bądź dzierżawcę.

 

Polowania zbiorowe

Każde polowanie zbiorowe ma wyznaczoną osobę prowadzącą. To ona odpowiada za bezpieczeństwo uczestników, działanie zgodnie z obowiązującym prawem, a także dba o to, by nie zostało naruszone środowisko naturalne. Każdy, kto zdecyduje się wziąć udział w tego rodzaju polowaniu, musi postępować według założeń określonych przez przewodnika. Przeważnie organizowane jest z udziałem naganki bądź w towarzystwie psów w okresie od 1 października do 15 stycznia i trwa od wschodu do zachodu słońca.

Rozróżniamy poniższe rodzaje polowań zbiorowych:

  • Polowanie zbiorowe pędzeniami w lesie

Jeżeli planujesz polowanie na dziki, sarny czy też jelenie, najlepszym sposobem polowania zbiorowego będzie pędzenie w lesie. Na czym to polega? Naganiacze płoszą zwierzynę w stronę myśliwych, a myśliwi wykonują odstrzał maksymalnie z 40 m. Kluczowe jest to, by uczestnik zajmował pozycję stojącą do zwierza. Polowanie tą metodą musi odbywać się w kierunku gęstwin leśnych oraz zagajników. Myśliwi powinni być rozstawieni w odległości ok. 60 – 80 m od siebie.

  • Polowanie zbiorowe na bażanty

Na ten typ polowania musisz wybrać się ze specjalnym psem. Tutaj także potrzebna będzie naganka, kierująca ptaki w stronę myśliwych. W porównaniu do polowania pędzeniami w lesie tutaj odległość między uczestnikami jest mniejsza i wynosi kilkadziesiąt, najczęściej 50-60 kroków. Jak działa naganka? Uderza kijami o pobliskie drzewa (pnie).
Najskuteczniej przeprowadza się polowanie na bażanty w polu (łubin, kukurydza, buraki, kartofliska), na porębach bądź młodnikach.

  • Polowanie zbiorowe z ambon

Rozróżniamy tutaj typ szwedzki i austriacki. Polowanie z ambon polega na tym, iż ok. 20-30 myśliwych zajmuje pozycje w niskich ambonach na rozległym terenie (do 1000 hektarów). Polowania szwedzkie można przeprowadzać wyłącznie na terenach leśnych, gdzie zwierzyna ma swoje szlaki komunikacyjne. Naganka spokojnie przemieszcza się po miocie, powodując nerwowość u zwierzyny, która wycofuje się w kierunku myśliwych.

  • Polowanie zbiorowe z psami na dziki

Z uwagi na fakt, że nasze lasy obfitują w dziki, ten sposób polowania jest bardzo popularny.
Zadaniem psów jest spenetrowanie miotu w celu odnalezienia dzików. Następnym krokiem wykurzenie ich z kryjówki w kierunku oczekujących myśliwych. Szpice i psy gończe w tym zakresie nie mają sobie równych.

  • Polowanie zbiorowe z ptakami łownymi

Do tego typu polowania wykorzystuje się sokoły, ponieważ mają niesamowity wzrok i instynkt. Ptak łowczy atakuje zwierzynę, którą wypłoszył pies. Należy pamiętać, by jednocześnie nie polowało kilka ptaków, ponieważ prawdopodobne jest, że sokoły zaczęłyby rywalizację o zwierzynę.