Jak przygotować się na egzamin łowiecki?

05.02.2020

Aby zostać myśliwym, należy zdać egzamin łowiecki. Wielu młodych adeptów odczuwa duży stres wynikający m.in. z nieodpowiedniego przygotowania, czego wynikiem może być niezaliczenie testu. Myślistwo to niezwykle ciekawe hobby, które pozwala na obcowanie z naturą, poznanie fauny i flory, spotkanie fascynujących ludzi, a także m.in. na polowanie na jelenie w Polsce. Jaki jest najlepszy sposób przygotowania się na egzamin łowiecki?

Kurs łowiecki to podstawa

Osoby, które chcą zacząć przygodę z myślistwem, na początku muszą uczęszczać na kurs łowiecki, który jest organizowany w zarządzie okręgowym, właściwym dla miejsca zamieszkania. Jego ukończenie i zaliczenie egzaminu pozwala m.in. na polowanie na jelenie w Polsce. Kurs przeważnie odbywa się w soboty i niedziele, dlatego bez problemu można go połączyć ze studiowaniem lub pracą w ciągu tygodnia. To niewątpliwa zaleta, która pozwala praktycznie każdej osobie wziąć udział w kursie. W Polsce jest 49 okręgów łowieckich, około 128 500 myśliwych i około 18 500 kandydatów na myśliwych. Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem kursu?

  • Podstawowym błędem uczestników kursu łowieckiego jest brak sporządzania notatek, nieuważne słuchanie oraz nieobecność. Podczas kursu wykładowcy przekazują skondensowaną wiedzę, dlatego warto robić skrupulatne zapiski, zawierające najważniejsze informacje. W trakcie notowania, kursant znacznie lepiej utrwala wiedzę niż podczas pasywnego słuchania. Będąc na kursie, należy jak najefektywniej wykorzystać ten czas.
  • Wykładowcy niejednokrotnie udzielają cennych wskazówek, które są niezwykle przydatne podczas egzaminu. W przypadku nieobecności lub braku koncentracji, kursant traci szansę na lepsze przygotowanie się do jego zaliczenia.
  • Jednym z najważniejszych tematów poruszanych na kursie łowieckim jest bezpieczeństwo. Każdy myśliwy przywiązuje do niego szczególną wagę, zarówno na zbiórce, jak i podczas polowania. Bez względu na to czy pytanie dotyczące bezpieczeństwa pojawi się na teście czy nie, należy do perfekcji opanować wszystkie zasady zapewniające bezpieczeństwo uczestnikom polowania i osobom postronnym.

Jak wygląda egzamin w praktyce?

Egzamin łowiecki składa się z trzech etapów. Pierwszym z nich jest test, który obejmuje m.in. zagadnienia poruszane podczas kursu łowieckiego. Kandydaci, którzy byli obecni na wszystkich zajęciach, skrupulatnie tworzyli notatki i systematycznie powtarzali zdobytą wiedzę, nie powinni martwić się o jego wynik.

  • Podczas części ustnej, egzaminatorzy zadają kandydatowi na myśliwego 3 pytania. Następnie oceniają każdą odpowiedź indywidualnie w skali od 1 do 5, w sytuacji gdy kandydat odpowie prawidłowo. Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania zaliczenia to 9.
  • Kolejny etap to egzamin strzelecki, który odbywa się na strzelnicy. W tym przypadku najważniejsza jest praktyka. Aby jak najlepiej przygotować się do tej części, należy regularnie ćwiczyć. Im więcej strzałów oddamy na strzelnicy, tym większa szansa na pozytywny wynik. Warto pamiętać, że w tej części również trzeba się wykazać znajomością zasad bezpieczeństwa. Podczas strzelania z broni śrutowej, kursant musi trafić co najmniej 4 z 10 rzutków oraz mieć minimum 4 trafienia na 10 do poruszającej się makiety zająca. W przypadku broni myśliwskiej gwintowanej, należy trafić przynajmniej 3 z 5 strzałów w pola od 7 do 10 na makiecie, która znajduje się w odległości 100 metrów od kandydata. Strzelanie odbywa się w pozycji stojącej, a każdy kursant ma możliwość użycia podpórki.

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich etapów i dopełnieniu wszelkich formalności, polowanie na jelenie w Polsce i nie tylko stoi przed młodym myśliwym otworem.